Re-integratie en Mediation

Re-integratie- begeleiding

Uw collega is uitgevallen en is niet in staat om te werken. Voor hem of haar niet leuk, maar evenmin voor u. Allebei hebben jullie hetzelfde belang: een vitale en gemotiveerde werkkracht en een voorspoedig herstel en een duurzame inzetbaarheid van hem of haar.

Nica-Luce biedt integrale reintegratie begeleiding. Ik onderzoek de vraag door een uitgebreide intake op alle aspecten: fysiek, emotioneel, mentaal en energie van deze interessante mens. Mijn bekendheid met vele werkgebieden maakt een nauwe aansluiting op de praktijk mogelijk. Als veelzijdig organisatie,- en persoonlijkheids psycholoog bied ik een persoonlijke  gestructureerde positieve begeleiding die leidt naar een duurzame terugkeer naar het werk.

De terugkerende werknemer is niet alleen hersteld...

Maar we hebben ook samengewerkt aan preventie. Hij/zij geeft nu meer inzicht in balans houden tussen werk en privé, energie gevers en energie rover en strategisch indelen van haar/zijn week. Er is een basis gelegd voor positieve energie strategieen. Waar nodig maakt zij of hij afspraken met u voor het tijd pad. Het werk wordt weer leuk!  Ontdek in een oriënterend gesprek of we bij elkaar passen, en welke voordelen uw organisatie kan opdoen door te kiezen voor mijn werkwijze.

5/5

Nicole is in staat om in politiek gevoelige situaties met tegenstrijdige belangen de goede balans te vinden.

– Gemeente Haarlem

Mediation

Ondanks goede intenties en hoge inzet komt het toch onbedoeld met enige regelmaat voor dat werkgever en werknemer tegenover elkaar komen te staan en de werknemer uit het arbeidsproces valt. Juridische procedures zijn tijdrovend en kostbaar en leiden vaak naar een zuur exit traject. Hoewel dit soms door beide partijen als een opluchting wordt gezien is het de vraag of dit de beste oplossing is.  Nica-Luce Mediation  voorziet in een snelle integrale inventarisatie van de belangen en het krachtenveld waarin beide partijen hun doelen dienen te bereiken.

Beide partijen krijgen een overzicht van sterkten en zwakten in de arbeidsrelatie en de kansen en knelpunten. Vanuit mijn deskundigheid en out of de box denken ontstaan procesmatig vaak vernieuwende oplossingen. Die die geen der deelnemers aan de mediation alleen had kunnen bedenken. Een continuering van de arbeidsrelatie op andere voet kan voor u beiden de verrassende start zijn van een nieuwe route met mooie opbrengsten en veel arbeidssatisfactie.

Wilt u een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek?

Ik ben Nicole van Ruitenbeek, psycholoog, organisatie deskundige, docent, coach en energetisch procesbegeleider.  Ik  help jou graag bij het ontwikkelen,  versterken en herstellen van jouw innerlijke levenskracht.

Ik leer je hoe je denken, voelen en doen kunt integreren. Dit doe ik door jou bewust te maken en te trainen in innerlijke positieve energie strategieën. Je bent veel krachtiger dan je ooit had gedacht! Er gaat een wereld voor je open.